Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Inledning och Personuppgiftsansvarig

För oss på Byggreferensen är det viktigt att du som användare känner förtroende för oss när du använder vår tjänst.
Därför arbetar vi ständigt med att arbeta transparent i hur vi behandlar dina personuppgifter, vilken information vi samlar in om dig och varför vi gör det.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen som anges i denna policy är RaDirekt, 556905-0247, Sveavägen 98, 113 50 Stockholm. Byggreferensen är ett varumärket under RaDirekt. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vid inlämnade av en uppdragsförfrågan och vidare kommunikation om uppdragsförfrågan

I samband med att du lämnar in en uppdragsförfrågan till oss samlar vi in information gällande:

 • Namn 
 • Telefonnummer 
 • E-postadress 
 • Beskrivning av uppdraget 
 • Bilder (om Konsumenten valt att delge sådana)
 • IP-adress

Detta gör vi för att kunna ta emot och bearbeta uppdragsförfrågan för att användaren ska kunna hitta en relevant tjänsteleverantör. Uppgifterna om Konusumenten kan samlas in via Byggreferensen webbformulär, telefon, e-post eller på annat sätt där Konsumenten kontaktar Byggreferensen. 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter 

Användaren uppger själv sina personuppgifter i samband med lämnandet av uppdragsförfrågan, utom IP-adressen som kan hämtas från webbläsaren / webbservern.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 

I samband med att Byggreferensen kontaktar Levernatörer för Konsumentens räkning delges en anonymiserad version av förfrågan där Leverantörerna delges beskrivning av uppdraget. Detta är essentiell information för att Leverantören ska kunna ge en korrekt offert för arbetet. I samband med att Konsumenten och Leverantören ingår samarbete delges resterande information om Konsumenten till Leverantören. 

Vid förfrågan om omdömen 

Byggreferensen strävar ständigt efter att bli bättre och i arbete med att behålla en högkvalitativ tjänst kan Konsumenter komma att ringas upp för att ge ett omdöme om den leverantör som Konsumenten arbetat med. Mottagandet och lagrande av ett omdöme kan ske via telefon, e-post eller annat kontaktsätt som Byggreferensen och Konsumenten kommit överens om. För att detta ska vara möjligt behåller vi den information som kommit in vid uppdragförfrågan. Detta innebär information så som: 

 • Namn 
 • Telefonnummer 
 • E-postadress 
 • Innehåll i omdömet 
 • Beskrivning av det uppdrag som genomförts 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter 

Användare uppger själv sina personuppgifter i samband med lämnandet av omdömet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

För detta ändamål delas inga personuppgifter med tredje part.

Din rätt att invända mot behandlingen 

Att ge ett omdöme är frivilligt. Vill du inte bli kontaktad för omdöme ber vi dig kontakta info@byggreferensen.se

Kommunikation om uppdateringar i tjänsten och aktuella ämnen 

Byggreferensen vill gärna hålla kontakt med sina kunder även efter avslutat uppdrag och detta gör vi genom att skicka e-postutskick om uppdateringar kopplade till vår Tjänst samt aktuella ämnen vi tror att användaren är intresserad av. Detta görs genom upprättande och underhållning av segmenterade e-postadresslistor som vi skickar nyhetsbrev med aktuell information till.
Den information om Konsumenten som vi använder oss av vid dessa tillfällen är; 

 • Namn på kund
 • E-post 
 • Kategori för lämnad förfrågan 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter 

Användare uppger själv sina personuppgifter i samband med lämnandet av uppdragsförfrågan.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter 

För detta ändamål delas inga personuppgifter med tredje part.

Din rätt att invända mot behandlingen 

Om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål kan du avregistrera dig från utskick genom att klicka på länken längst ner i varje utskick.

Marknadsföring och utvärdering av marknadsföringskampanjer 

De uppgifter som vi får in genom uppdragsförfråga används även vid marknadsföring av nya och befintliga tjänster, och utvärdera effekten av dessa marknadsföringsaktiviteter. Genom informationen bygger vi målgrupper och segment med hjälp av insamlad information om Konsumenten som vi sedan riktar vår marknadsföring mot. Informationen hjälper oss sedan att utvärdera kvalite och resultat av marknadsföringsaktiviteter. De uppgifter som samlas in i marknadsföringssyfte är:

 • E-postadresser 
 • Uppdragsförfrågans kategori och beskrivning
 • Besökskälla

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter 

E-postadress och uppdragsförfrågans kategori och beskrivning uppges av Konsumenten, och besökskällan hämtas automatiskt från användarens enhet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter 

För detta ändamål delas inga personuppgifter med tredje part.

Din rätt att invända mot behandlingen 

Om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål kan du kontakta oss på de uppgifter som anges i denna integritetspolicy. 

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Hur kontaktar du oss vid frågor om personuppgiftsskydd eller för att utöva dina rättigheter?

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@byggreferensen.se.