Cookie-policy

Vår Cookie-policy

Inledning:

För oss på Byggreferensen är det viktigt att Du som användare känner förtroende för oss när Du använder vår tjänst. Därför arbetar vi ständigt med att arbeta transparent i hur vi behandlar dina personuppgifter, vilken information vi samlar in om dig och varför vi gör det. Det är svårt att som privatperson vara helt insatt i vad alla olika lagring av data, cookies och annan liknande teknik faktiskt innebär. Därför vill vi i vårt arbete med att vara transparenta ge en förklaring till vad vad lokal data innebär, och varför vi samlar in information om dig som Konsument. 

Vad är lokal lagring av data och cookies? 

Lokal lagring av data innebär att olika typer av data lagras på din enhet (till exempel din telefon, dator eller surfplatta) via din webbläsare. Den data som lagras kan man innehålla i princip vad som helst, men i de flesta fall handlar det om cookies, eller en tillfällig lagring av information som kommer ifrån exempelvis formulär, alltså den information som du själv delar med oss. En annan typ av lokal lagring är cookies. Cookies är en liten textfil som lagras på din enhet vilket gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare under ditt besök på vår hemsidan. En annan typ av lokal lagring av data som vi använder oss av är Google Analytics, vilket ger oss möjlighet till att se hur du beter dig på vår hemsida. Google Analytics berättar för oss bland annat vad klickar du på och hur länge stannar du på varje sida, något som är värdefull information för oss i samband med att vi utvecklar och förbättrar vår hemsida. 

Varför använder Byggreferensen lokal lagring av data på sin websida? 

Som nämndes tidigare använder Byggreferensen lokal lagring av data för en rad ändamål, bland annat marknadsföring, utveckling av vår tjänst och webbsidor är några anledningar. Vidare är den information som du som användare av vår tjänst lämnar essentiell för att vi ska kunna genomföra vår tjänst; koppla ihop dig med rätt byggföretag (hädanefter betecknad med “Leverantör”) för ditt renoveringsprojekt. 

Under vilka omständigheter får andra aktörer använda lokal lagring av data på Byggreferensens webbsidor?

Byggreferensen delar din information med de Leverantörer som är relevanta för ditt renoveringsprojekt. Uppgifterna som lämnas är information om uppdraget, och vid ditt godkännande, lämnas även kontaktuppgifter till Konsumenten till Leverantören i de fall där det är nödvändigt. 

Användningsområden för lokal lagring av data 

 1. För att leverera och anpassa tjänsterna efter din användning
  Viss lokal lagring av data är nödvändig för att du ska kunna använda dig av vår tjänst. Detta gäller till exempel den information du fyller i formuläret för att komma i kontakt med oss på Byggreferesen och för att vi ska kunna koppla ihop dig med rätt leverantör.

 2. För att analysera och förbättra tjänsterna
  Vi använder olika mätverktyg som ger oss statistik och analyser avseende vår tjänst. Verktygen gör att vi kan känna igen din webbläsare över tid och därmed få information om du har besökt webbsidan tidigare och hur ofta. Dessa verktyg ger oss också möjlighet att få en översikt över hur många unika användare vi har och hur de utnyttjar våra tjänster.

  Vidare använder vi informationen som vi samlat in för att analysera, utveckla och förbättra vår tjänst, exempelvis genom att ta reda på vad på hemsidan som genererar mycket trafik eller till exempel för att kontrollera att våra kontaktforum fungerar som de ska.

 3. För att förbättra vår marknadföring
  Vi använder lokal lagring av data i anslutning till Byggreferensens annonsering. Genom att göra detta kan vi få information om hur ofta du har sett en annons eller en viss typ av annons och hur lång tid det har gått sedan du såg den sist. Vi använder dessutom en lokal lagring av data för att bygga segment och målgrupper för marknadsföringsändamål och för att rikta annonser.

  I samband med Byggreferensens annonsering använder vi oss av lokal lagring av data som vi placerat ut på de websidor som vi annonserar på. Genom att göra detta kan vi exempelvis få information om att du har besökt en viss webbsida innan du besökte vår, och den informationen kan vi sedan använda för att rikta annonsering till dig. Informationen vi får genom lokal lagring av data innehåller däremot inte direkt identifierbar data. Vi får information om vilka webbsidor du har besökt, men inte information om vem du är. 


Kontaktinformation 

Om du har frågor om Byggreferensens användning av lokalt lagrad data kan du kontakta oss genom att skicka ett mail till info@byggreferensen.se.