Användarvillkor

Detta innebär det att använda Byggreferensens tjänster.

 1. Allmänt
  Varumärket Byggreferensen ligger under företaget RaDirekt AB 556905-0247. (“Byggreferensen”) erbjuder en tjänst (“Tjänsten”) där privatpersoner får hjälp med att komma i kontakt med, och få offerter från, byggföretag (“Leverantör”) som Byggreferensen har samarbete med. Genom att kontakta Byggreferensen för att lämna en förfrågan gällande Tjänsten accepterar Konsumenten de vid var tid gällande Användavillkoren för användning av Tjänsten. Villkoren finns alltid tillgängliga på Byggreferensens webbplats.

 2. Användning av tjänsten
  Konsumenten är ansvarig för att de namn- och kontaktuppgifter som anges vid förfrågan är korrekta och aktuella. Byggreferensen är en hjälpande hand till Konsumenten vid renoveringsprojekt och liknande uppdrag, och ser till att på ett korrekt sätt para ihop Konsumenten med passande Leverantör. Byggreferensen eftersträvar givetvis att Konsumentens projekt ska bli så som det är tänkt från början men Byggreferensen tar inte något ansvar för slutgiltigt resultat. Vid accept av offert lämnar sker kontakten mellan Konsumenten och Leverantör.

 3. Ansvar vid användning av tjänsten
  Byggreferensen är en förmedlingstjänst mellan Konsumenter och Leverantörer. Byggreferensen är inte juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Konsument och Leverantör. Detta innebär att Byggreferensen inte tar något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Konsument och Leverantör, till exempel oenighet gällande arbete, skada eller utebliven betalning.

 4. Personuppgifter
  Byggreferensen värnar om din personliga integritet och följer dataskyddsförordningen (GDPR). Användandet av Tjänsten kräver att Byggreferensen registrerar Konsumentens namn, e-postadress, postnummer, mobilnummer och information om projektet. Syftet med denna registrering är att Konsumenten ska kunna använda Tjänsten för att göra förfrågningar. Vid förfrågning av Tjänsten godkänner Konsumenten att dennes kontaktuppgifter och innehållet i uppdragsbeskrivningen sparas i kontaktsyfte. För fullständig information om hur Byggreferensen behandlar personuppgifter, läs vår integritetspolicy.

 5. Cookies
  Byggreferensen använder cookies för att Tjänsten ska fungera ordentligt och för att analysera hur den kan utvecklas för att bli ännu bättre. I vissa fall använder vi även cookies i marknadsföringssyfte. Du kan läsa mer om hur och varför vi använder cookies i vår cookiepolicy.

 6. Omdömen
  Byggreferensen strävar efter att hålla en hög kvalité i Tjänsten och förmedla kontakt med seriösa och kompetenta Leverantörer. Därför uppmuntrar Byggreferensen Konsumenten att lämna ett omdöme om Leverantören efter utfört uppdrag. Med anledning av detta kan Konsumenten komma att bli kontaktad av Byggreferensen i syfte att utvärda Leverantörens arbete. Konsumenten kan även på eget initiativ lämna omdöme om en Leverantör genom att kontakta Byggreferensen på info@byggreferensen.se. För att säkerställa omdömets äkthet måste Konsumenten uppge sitt fullständiga namn vid lämnandet av omdöme.

 7. E-postutskick och marknadsföring
  Byggreferensen skickar e-postmeddelanden till Konsumenter som varit i kontakt med Byggreferensen. Dessa meddelanden kan innehålla viktig information om Tjänsten, uppdatering om Konsumentens uppdragsförfrågan eller nyhetsbrev. Utskicken kan även innehålla information och marknadsföring från Byggreferensen. Konsumenten godkänner genom dessa villkor att Byggreferensen får skicka Konsumenten e-postmeddelanden. I alla e-postmeddelanden finns möjlighet för Konsumenten att avregistrera sig från framtida utskick. Det går även att kontakta Byggreferensen på info@byggreferensen.se för avregistrering.

 8. Ändringar av villkor
  Byggreferensen förbehåller sig rätten att göra förändringar i Villkoren över tid. Konsumenten ansvarar för att hålla sig själv uppdaterad på innehållet i de vid var tid gällanden Villkoren, vilka alltid finns tillgängliga på Byggreferensens hemsida.

 9. Kontaktinformation till Byggreferensen
  Varmt välkommen till vårt kontor på Sveavägen 98, 2 trappor.
  113 50 Stockholm
  info@byggreferensen.se